Products

Contact Us

ZheJiang GuanTong Autoparts Co.,Ltd.

Tel: 0086-571-57115399
Fax:
Email:sales@gtgautoparts.com
Address:Ningwei, XiaoShan Economic & Technological Development Zone,HangZhou,ZheJiang, China
King pin kits
  View big picture
  Product Name: King pin sets for Chinese application
  Catalogue:
  Item No.: 车型 Veihcle Type 直径 Diameter 长度 Diameter
  1 北京BJ-1028 35 128
  2 北京BJ-130 25 148
  3 北京BJ-1041 30 148
  4 北方奔驰 50/51 223
  5 乘龙王 47 230
  6 东风EQ-1060 30 178
  7 东风EQ-1061 32 185
  8 东风EQ-1070 35 192
  9 东风EQ-1071 38 215
  10 东风EQ-140 38 208
  11 东风EQ-144 42 228
  12 东风EQ-145 38 228
  13 东风EQ-153 47 240
  14 大金龙 52 248
  15 东风(大力神) 52 248
  16 东风康霸(解放霸铃) 30 155
  17 东风天锦 42 240
  18 福田599 38 208
  19 福田598 35 192
  20 黑豹375 25 125
  21 杭挂宝石1060 30 189
  22 杭挂宝石1070 32 180
  23 豪沃09 45 200
  24 豪沃10 50 223
  25 黄海客车 47 216
  26 华菱重卡 50 253
  27 金龙6730 35 192
  28 金龙6892 42 228
  29 金龙6796 38 228
  30 金龙6820 42 238
  31 金龙6790 35 192
  32 金龙6890 38 215
  33 金龙6791 38 215
  34 金龙6885 42 238
  35 金龙6112 47 240
  36 金龙6110 6113 47 240
  37 江淮6700 JAC 30 188
  38 江淮6800 JAC 32 185
  39 江淮6800加长 JAC 32 197
  40 江淮6782 6853 JAC 40 228
  41 红岩金刚 50 230
  42 江淮格尔发 50 244
  43 解放三吨王 35 192
  44 解放CA-141 38 220
  45 解放CA-151 42 230
  46 解放九平柴 45 245
  47 解放十六吨 48 278
  48 解放J6 50 250
  49 江苏英田 34 180
  50 康玲二代 30 148
  51 南京NJ-131 30 178
  52 南京NJ-1053 35 195
  53 南京NJ-1063 35 195
  54 南骏 东方金霸 解放霸铃 30 155
  55 欧曼260 45 245
  56 欧曼1026 35 190
  57 欧曼青岛底盘 45 240
  58 欧曼雄狮 52 248
  59 时代轻卡 30 165
  60 时代轻卡加强 30 165
  61 时代金刚 30 150
  62 时代瑞沃240 38 235
  63 时代瑞沃210 52 248
  64 时代瑞沃160 42 208
  65 斯太尔 43/45/47 205
  66 斯太尔金王子 50 230
  67 陕汽德龙 49.5/50 224
  68 陕汽德龙(新式) 49.5/50.4 224
  69 陕汽德龙F3000 54 236
  70 陕汽奥龙 43/45/47 206
  71 五十铃NHR 25 168
  72 新蓝箭 30 158
  73 襄桥十三吨 52 248
  74 小金龙CA-5063 38 215
  75 新康铃二代 30 148
  76 一汽金卡王 30 125
  77 一汽红塔 30 158
  78 一汽悍威(小金牛) 48 242
  79 杨州亚星663 42 238
  80 运煤王 42 240
  81 跃进轻卡-311 30 184
  82 紫罗兰 52 248
  83 解放CA-1046L 25 148
  84 解放CA-1047L 25 148
  Page: 1 / 1      First   Previous   Next   Last   Turn to page: